Cymraeg

Rhaglen ymchwil a thrafodaeth arloesol ar ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus Cymru

Rydym yn credu fod y cyfle genym a fod gwir angen i feddwl yn radical am ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Dros y ddwy flynedd nesaf, anelwn at greu safle ddinesig i gynnal trafodaeth agored, oleuedig ac arloesol i bobl o bob cwr o Gymru, byddynt yn gymdeithas sifil, gwleidyddwyr, gweision cyhoeddus neu’r cyhoedd yn gyffredinol, lle gallwn trafod sut y gall gwasanaetau Cymru fod yn wahanol mewn 10 i 15 mlynedd, and beth sydd eu angen i gyraedd y pwynt hynny.

Maen amser i feddwl yn radical

Mi fydd Cymru yn gwynebu pwysau dwys yr economi, yr amgylchedd, y demograffig a’n gymdeithas dros y 10 i 15 mlynedd nesaf, ac yn wir hyd at 50 mlynedd i’r dyfodol; mae’n debyg fydd Cymru yn teimlo’r effaith yn fwy eciwt na gweddill y DU..Mi fydd y pwysau yma yn bwrw amheuaeth ar y tybiaethau sy’n tanseulio ein gwasanaethau cyhoeddus, ac yn gorfodi heriau newydd i wneuthurwyr polisi, ymarferwyr a dinasyddion Cymru.

Ein bwriad yw i redeg rhaglen dwyieithog unwaith ini sefydlu rhaglen llawn, fel y byddem yn gallu manteisio ar gyfoeth gweithio trwy gyfrwng y gymraeg a’r saesneg. Gofynnwn yn garedig ichi yn y cyfamser i fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod sylfaen. Diolch.

Our intention is for this programme to be bilingual once fully established, so that we can benefit from the richness of operating in both Welsh and English. Please bear with us in this interim Foundation Phase. Thank you.

Comments are closed.